Přehled tibetských teriérů v České republice

Tibetští teriéři v ČR od počátků chovu, včetně importů a zahraničních krytí,
chovatelských statistik atd.
Nepostradatelné příručky pro všechny chovatele i pro zájemce o hlubší poznání chovu TT v České republice!

1972 - 1992 (48 stran)   stáhnout  (pdf dokument, 285 kB)

1993 - 2002 (51 stran)   stáhnout  (pdf dokument, 375 kB)

2003 - 2012 (44 stran)   stáhnout  (pdf dokument, 292 kB)


Tyto přehledy tibetských teriérů v ČR zpracovává pro vás
již od roku 1992 Simona Jemelková.

Můj skvělý pomocník pro chovatelskou evidenci: Breeder's Assistant


Poznámka, kterou pro úplnost uvádím k otázce práva na zveřejňování údajů o chovu tibetských teriérů v ČR. Vybírám ze zákonů ČR, z řádů FCI a ČMKU:

Z českých zákonů především Listina základních práv a svobod, přijatá Ústavním zákonem č. 2/1993 Sb. ustanovuje svobodné právo na informace, zákaz cenzury, právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace.

Dále z konkrétních kynologických řádů a předpisů vybírám:

Jednací řád FCI, článek 8 (Plemenné knihy)
1. Každý člen a smluvní partner musí vést plemenou knihu pro všechna plemena uznaná FCI. Také musí vést přílohu k této plemenné knize.
- v případě České republiky je členem FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která vede plemennou knihu psů, nikoliv tedy chovatelský klub.
2. Plemenná kniha každého člena FCI nebo smluvního partnera musí být zpřístupněna organizacím uznaným FCI pro případné vyhledávání.
- z tohoto bodu vyplývá, že plemenná kniha není nic tajného, co by podléhalo povolení zveřejňování.

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (ČMKU)
IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy
PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

- Tento bod jasně říká, že česká plemenná kniha psů je knihou ČMKU, nikoliv knihou klubovou.

Plemenné knihy nejsou nic tajného, není to žádný hmotný ani duševní majetek, který by si kdokoliv mohl přivlastnit. Ani FCI, ani ČMKU, ale ani zákon č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (tedy jediný zákon u nás, který se plemennými knihami zvířat zabývá), nemluví o "vlastnictví" plemenných knih, ale o jejich "vedení".
"Plemenná kniha" je v podstatě virtuální pojem. Je to souhrn různorodých informací i jejich významný zdroj pro všechny chovatele z nejrůznějších chovatelských společenství, pro genetiky, pro teoretiky, vědce různých přírodovědných oborů atd. Již zmíněný zákon č. 344/2006 uvádí jako jediný náš zákon tuto definici plemenné knihy: Plemennou knihou (pro účely zákona) se rozumí speciální evidence plemenných zvířat vedená uznaným chovatelským sdružením, která obsahuje údaje o identifikaci, původu, výkonnosti, plemenné hodnotě a užití zvířat určitého plemene nebo typu a jejich přímých potomků. Je to tedy evidence (nikoliv majetek), která je vedená, nikoliv vlastněná !
Plemenná kniha je dnes již vedená obvykle ve formě elektronické databáze určitou pověřenou organizací (v našem případě ČMKU). Na podkladu údajů vedených v plemenné knize pak existují více či méně úplné výpisy z ní. (Průkaz původu je vlastně taky svým způsobem výpisem z plemenné knihy, resp. jejích údajů.)

Pro chovatelské kluby by mělo být prestižní záležitostí ukázat navenek, jak kvalitní je jejich činnost a že jsou otevřené světu v tak základní otázce, jakou je právě přístup k hlavním chovatelským informacím. Opačný přístup, tedy snaha po utajování a zamezování informovanosti, je naopak dokladem omezenosti a tmářství.
Kdybychom měli jít do důsledků a řídit se představou, že plemenná kniha je něčím "majetkem", pak by ani majitel či chovatel zvířete nemohl např. na svých webových stránkách bez svolení "majitele plemenné knihy" zveřejnit rodokmen svého vlastního jedince, ve výstavní katalozích by se nesměla bez svolení "majitele plemenné knihy" uvádět jména psů, jejich rodiče, jejich chovatelé, čísla zápisů - to všechno jsou totiž výpisy z plemenné knihy.
Zřejmě také právě proto, aby si jakákoliv skupina lidí nemohla přivlastnit právo výlučného přístupu k těmto veledůležitým chovatelským informacím na úkor jiných, nemluví se v zákonech a řádech o "vlastnictví" ale "vedení" plemenné knihy.

Otevřený přístup v oblasti zpřístupňování chovatelských údajů dokládá celá řada veřejných databází různých plemen po celém světě, přístupných na internetu ať už zdarma, nebo komerčně. Za všechny je možné jmenovat například tyto databáze tibetských teriérů:


Stáhli jste si některou z publikací ?
Na oplátku Vás prosím o dobrovolné poukázání 100 Kč na dobročinné účely.

Výběr toho, kam Váš příspěvek poukážete, nechám na Vás. Může to být nejbližší útulek pro psy, Fond ohrožených dětí, nadace boje proti rakovině atd., prostě podle toho, co považujete Vy osobně za nejdůležitější.
Děkuji !