Takhle se umíme radovat...

...a šlofíček na závěr !


© Sengge Tibetan Terrier / mail us