Sengge Info / mainsite

 
Délka březosti u tibetských teriérů

V obecné kynologické literatuře najdeme uvedeno jako nejčastější délku březosti psa 63 dní, s možným fyziologickým rozpětím mezi 56 a 70 dny. To je velmi široké rozmezí a občas se tedy zejména u začínajících chovatelů objevují nejasnosti kolem co nejpřesnějšího odhadu termínu porodu jejich fenky.

Podle zkušeností našich chovatelů je délka březosti tibetských teriérů v průměru poněkud kratší, než uvádí literatura.

Pro lepší názornost se podívejme na tabulku, shrnující délku březosti u 139 vrhů tibetských teriérů v ČR v letech 1977-2003. Průměrná délka březosti tibetských teriérů, vypočtená z údajů zde zobrazených, je 61,14 dne.

Z tabulky je dále zřejmé, že 120 vrhů, tedy více než čtyři pětiny z celkového počtu (přesně 86,3%), se událo mezi 58 a 64 dny ode dne krytí, termíny před tímto obdobím a po něm jsou tedy vcelku řídké, zahrnující celkem jen 19 případů (8 před a 11 po), tedy celkem necelých 14%.

Celých 54 vrhů, tedy téměř 40% procent (přesně 38,9%), pak bylo mezi 60 a 61 dny, což je tedy nejpravděpodobnější termín porodu fenky tibetského teriéra.

Z výše uvedených údajů pro chovatele tibetských teriérů vyplývá upozornění, že je nutné, aby byli v plné pohotovosti o pár dní dříve, než by podle všeobecné kynologické literatury mohli předpokládat, a že s velkou pravděpodobností v 65. den od termínu krytí bude již jejich fenka nějakou dobu mít šťastnou událost za sebou.


Simona Jemelková, Sengge), 10/2002 (Zpravodaj TTC 28/2002), aktualizováno 02/2004