Sengge Info / mainsite

 
Jak roste chovatel ?

1. rok: Jsem nadšen !

2. rok: Znám všechno !

3. rok: Cítím se připravený na to, abych dělal posuzovatele na výstavách.

4. rok: Myslím, že posuzovatelé ničemu nerozumějí !

5. rok: Musím si opatřit ještě pár psů.

6. rok: Divím se, proč stále ještě nemohu dosáhnout na vrchol.

7. rok: Začínám naslouchat ostatním, jaké jsou jejich chovatelské plány.

8. rok: Uznávám, že ani moji psi nejsou úplně perfektní.

9. rok: Začínám vnímat dobré rady jiných.

10. rok: Nenechávám krýt své feny módními psy.

11. rok: Používám ve svém chovu jen prvotřídní psy.

12. rok: Začínám věci rozumět ...

 


(přeloženo z KTR-Reporteru 2/1998, otištěno ve Zpravodaji TTC 23/2000)