mainsite

 
Znáte dobře tibetského teriéra?

 

 

Vyzkoušejte si své znalosti správného typu tibetského teriéra i cit a zkušenost v rozeznávání rozdílů ve stavbě těla.

Připravili jsme pro Vás malý test, skládající se z dvanácti obrázků.
Celý test Vám zabere při plynulé práci asi dvacet minut.
Nachystejte si tužku a papír (omlouváme se, ale bohužel nám technické podmínky neumožňují zpřístupnit vyplňování testu online přímo na stránce.)

Postupujte po šipkách - vždy se Vám objeví obrázek označený písmenem a/ s krátkou nápovědou toho, na co se při jeho posuzování máte zaměřit.
Stručně ale výstižně si zapište, co si o tibeťanovi na obrázku myslíte.
Přejděte šipkou dále a objeví se Vám u stejného obrázku označeného tentokrát b/ charakteristika dané vlastnosti zobrazeného psa. Někdy je podrobnější, někdy jen stručná. Za správnou odpověď si označte tu, která vystihne aspoň polovinu z popsaných vlastností.
Po projití celého testu si udělejte shrnutí počtu správných odpovědí.
(Test můžete kdykoliv ukončit zavřením okna.)

Přejeme Vám dobrou zábavu !

(Pro test byly použity kresby Angely Mulliner a komentáře Mike Tempesta a Mike Daviese z publikace "The Illustrated Standard of the Tibetan Terrier", vydané britskou The Tibetan Terrier Association v roce 1995. Autorům děkuji za svolení k jejich použití.)

vpřed

 


poslední strana